Građevina Lokacija Usluge
Hotelsko-poslovna zgrada (14.000m2) Split Izrada idejnog projekta
Izrada glavnog projekta (u tijeku)
Hotel „Vitar“ Bol, Brač Stručni nadzor nad električnim instalacijama
Hotel "Time" Split Vođenje elektroinstalaterskih radova
Hotel "Južni II" Sochi, Rusija Vođenje elektroinstalaterskih radova
Hala na vezu br. 1 Split Izvođenje elektroinstalaterskih radova
Izrada projekta izvedenog stanja
Osvjetljenje Lučice Foša 2016. Zadar Izrada glavnog elektrotehničkog projekta
Izrada izvedbenog projekta
Izrada projekta za EU fondove
Svpetrus Hoteli - Hotelsko naselje "Milna" Milna, Brač Izrada glavnog elektrotehničkog projekta
Hotel "Pharos" Hvar, otok Hvar Izrada izvedbenog elektrotehničkog projekta (za NABLA d.o.o)
Trgovački centar "Kaufland" Trogir Stručni nadzor nad električnim instalacijama
Uređenje Trga sv. Frane Zadar Izrada idejnog elektrotehničkog projekta
Izrada glavnog elektrotehničkog projekta
Trgovački centar "City Life" Šibenik Izrada svjetlotehničkog projekta
Isporuka rasvjetnih tijela
Javna rasvjeta grada Hvara Hvar Izrada glavnog elektrotehničkog projekta
Izrada projekta za EU fondove
HE Zakučac - Napajanje dizalice Zakučac Izrada glavnog elektrotehničkog projekta napajanja dizalice
Marina Baotić Trogir Stručni nadzor nad električnim instalacijama
Hostel na Braču Supetar, Brač Izrada glavnog elektrotehničkog projekta
Stručni nadzor nad električnim instalacijama
Life Wellness Centar Šibenik Izrada svjetlotehničkog projekta
Isporuka rasvjetnih tijela
Širokobriješka ulica Split Izrada glavnog elektrotehničkog projekta
Balečki most Vinalić, rijeka Cetina Izrada glavnog elektrotehničkog projekta
Izrada svjetlotehničkog projekta
Kameni most preko Cetine na Panju Panj, rijeka Cetina Izrada svjetlotehničkog projekta
Isporuka rasvjetnih tijela
Autoškola "Super Start" Split Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja
Svpetrus Hoteli - Ville u Supetru Supetar, Brač Stručni nadzor nad električnim instalacijama
Trgovački centar "Tommy" Solin Izrada svjetlotehničkog projekta (za IGO PROJEKT d.o.o.)
Trgovački centar "Tommy" Dubrovnik Izrada svjetlotehničkog projekta (za IGO PROJEKT d.o.o.)
Isporuka rasvjetnih tijela
Svetište bl. Marije Petković Blato, Korčula Izrada glavnog elektrotehničkog projekta
Izrada svjetlotehničkog projekta
Isporuka rasvjetnih tijela
"Grand Hotel Lav" – Objekti A, B, C i D Podstrana, Split Izrada svjetlotehničkog projekta)
Isporuka rasvjetnih tijela
"Grand Hotel Lav" – Kongresne dvorane Podstrana, Split Izrada glavnog elektrotehničkog projekta
Izrada svjetlotehničkog projekta i projekta upravljanja rasvjetom
Izrada izvedbenog elektrotehničkog projekta (za MATE d.o.o)
Izvođenje elektroinstalaterskih radova
Isporuka rasvjetnih tijela i sustava upravljanja
"Grand Hotel Lav" – Okoliš Podstrana, Split Izrada glavnog elektrotehničkog projekta
Izrada svjetlotehničkog projekta
Isporuka rasvjetnih tijela
"Grand Hotel Lav" – Tenis igrališta Podstrana, Split Izrada svjetlotehničkog projekta
Isporuka rasvjetnih tijela
"Grand Hotel Lav" - Nautic bar Podstrana, Split Izrada svjetlotehničkog projekta
Izvođenje elektroinstalaterskih radova)
Isporuka rasvjetnih tijela
Forum Zadar Zadar Izrada svjetlotehničkog projekta (za EKP d.o.o.)
Isporuka rasvjetnih tijela
Hotel "Olympia" - Rekonstrukcija objekta "B" Vodice Izrada svjetlotehničkog projekta
Isporuka rasvjetnih tijela
Hotel "Olympia" - Višenamjenska dvorana Šibenik Izrada svjetlotehničkog projekta i projekta upravljanja rasvjetom
Isporuka rasvjetnih tijela i sustava upravljanja
Hotel "Olympia" - Rekonstrukcija recepcije Šibenik Izrada svjetlotehničkog projekta
Isporuka rasvjetnih tijela
Hotel "Dvor" Omiš Izrada svjetlotehničkog projekta)
Isporuka rasvjetnih tijela
Trgovački centar "Studenac" Omiš Izrada svjetlotehničkog projekta)
Isporuka rasvjetnih tijela
Javna rasvjeta Širokobriješke ulice u Splitu Širokobriješka ulica, Split Izrada glavnog elektrotehničkog projekta
Aci marina "Skradin" Skradin Stručni nadzor nad električnim instalacijama
Hostel na Braču Supetar, Brač Izrada glavnog elektrotehničkog projekta
Stručni nadzor nad električnim instalacijama
Hotel "Radin" Vodice Izrada svjetlotehničkog projekta
Isporuka rasvjetnih tijela
Svpetrus Hoteli – Ville u Supetru Supetar, Brač Stručni nadzor nad električnim instalacijama
Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik Izrada svjetlotehničkog projekta
O.Š. Jesenice - Nova dvorana Dugi Rat Izrada glavnog elektrotehničkog projekta
Hotel "More " - Spilja Dubrovnik Izrada svjetlotehničkog projekta
Isporuka rasvjetnih tijela
Kapelice na Peristilu Split Izrada svjetlotehničkog projekta
Isporuka rasvjetnih tijela
Nova župna crkva Bl.Dj. Marije Katuni Izrada svjetlotehničkog projekta
Isporuka rasvjetnih tijela
Restoran "Dolis" Dugopolje Izrada svjetlotehničkog projekta
Isporuka rasvjetnih tijela
Dvorana poglavarstva grada Splita Split Izrada svjetlotehničkog projekta
Isporuka rasvjetnih tijela
"Zračna luka Split" - Proširenje stajanke aviona Kaštela, Split Izrada svjetlotehničkog projekta
Isporuka rasvjetnih tijela
"Zračna luka Split" - Sustav protupanične rasvjete Kaštela, Split Izrada projekta sustava protupanične rasvjete (centralni baterijski sustav)
Isporuka panik svjetiljki
"Zračna luka Split" - Rekonstrukcija prvog kata Kaštela, Split Izrada svjetlotehničkog projekta
Isporuka rasvjetnih tijela
Rekonstrukcija prometnice Vučpolje-Dubine Dugopolje Izrada glavnih i izvedbenih projekata elektroinstalacija kabelskog raspleta, javne rasvjete i DTK
Rekonstrukcija županijske ceste Z-6145, s gradnjom komunalne infrastrukture Dugopolje Izrada glavnih i izvedbenih projekata elektroinstalacija kabelskog raspleta, javne rasvjete i DTK
Prometna mreža s komunalnom infrastrukturom u obuhvatu UPU-a naselja Dugopolje Dugopolje izrada glavnih i izvedbenih projekata elektroinstalacija kabelskog raspleta, javne rasvjete i DTK
Rekonstrukcija lokalne ceste l-67078, dionica kroz naselje Dugopolje Dugopolje izrada glavni i izvedbenih projekata elektroinstalacija javne rasvjete i DTK
Rekonstrukcija Zvonimirove ulice s priključkom na lokalnu cestu l-67078, os 1 i os 2 Dugopolje Dugopolje izrada glavnih i izvedbenih projekata elektroinstalacija kabelskog raspleta, javne rasvjete, i DTK
Elektroinstalacije kabelskog raspleta 10(20) kV i 0,4 kV Radna zona Podi-Zapad, Dugopolje Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata elektroinstalacija kabelskog raspleta 10(20) kV i 0,4 kV
Javna rasvjeta za radnu zonu Podi–Zapad Radna zona Podi-Zapad, Dugopolje Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata elektroinstalacija javne rasvjete
Projekt DTK instalacije radnje zone Podi-Zapad Radna zona Podi-Zapad, Dugopolje Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata DTK instalacije
Poslovni objekt „Građenica“ k.č. 5861/250, Dugopolje Izvođenje elektroinstalaterskih radova
Javna rasvjeta u Ulici sv. Jerolima Dugopolje Izvođenje elektroinstalaterskih radova
Hotel „Mina“ Jelsa, otok Hvar Izvođenje elektroinstalaterskih radova
Salon „Nera“ Split Izvođenje elektroinstalaterskih radova
Parkiralište teških kamiona u gospodarskoj zoni Podi Podi, Dugopolje Izvođenje elektroinstalaterskih radova
„Brodospas-Split“ Split Izrada svjetlotehničkog projekta
Izvođenje elektroinstalaterskih radova za vanjsku rasvjetu objekta
Isporuka rasvjetnih tijela
Polivalentna dvorana u "Domu za starije i nemoćne osobe" Split Izrada svjetlotehničkog projekta
Isporuka rasvjetnih tijela
Jolly „Trgovački centar Drniš“; 2005.god. Drniš Izrada svjetlotehničkog projekta
Isporuka rasvjetnih tijela
Hotel „Dvor“ Omiš Izrada svjetlotehničkog projekta
Isporuka rasvjetnih tijela
Župni ured sv. Lovre Trogir Projekt elektroinstalacija za adaptaciju objekta „izložbeni prostor S.I.C.U.“
Jolly „Auto praonica“ Šibenik Izrada svjetlotehničkog projekta
Isporuka rasvjetnih tijela
Jolly “Sabirni centar ambalažnog otpada u Radoniću“ Radonić Izrada svjetlotehničkog projekta
Isporuka rasvjetnih tijela
Sportska dvorana u ražinama; 2008.god. Ražine Izrada svjetlotehničkog projekta
Isporuka rasvjetnih tijela
Hotel „Nikola“- vodice; 2008.god. Vodice Izrada svjetlotehničkog projekta
Isporuka rasvjetnih tijela
Osnovna škola "Dobri“ Split Izrada svjetlotehničkog projekta
Isporuka rasvjetnih tijela
Građevina „Kapitanović“ Otok Brač Izrada svjetlotehničkog projekta
Isporuka rasvjetnih tijela
„Top interijer“ Dugopolje Izrada svjetlotehničkog projekta
Isporuka rasvjetnih tijela
Hotel „Amfora“ - Sjeverno krilo Hvar Izrada svjetlotehničkog projekta
Isporuka rasvjetnih tijela
PBZ poslovnica "Dobri" Split Stručni nadzor nad električnim instalacijama
PBZ poslovnica "Joker" Split Stručni nadzor nad električnim instalacijama
Apoteka "Joker" Split Stručni nadzor nad električnim instalacijama
Poslovnica "Hypo Alpe Adria Bank - Peristil" Split Stručni nadzor nad električnim instalacijama
Stambena građevina 581/1 i 581/2 Bol, Brač Stručni nadzor nad električnim instalacijama
O.Š. "Ivan Duknović" Marina Stručni nadzor nad električnim instalacijama
Poslovni centar "Guliver“ Solin Stručni nadzor nad električnim instalacijama
Javna rasvjeta u parku Kaštel Gomilica Stručni nadzor nad električnim instalacijama
Hotel „Art“ Split Stručni nadzor nad električnim instalacijama
"Grand Hotel Park" Dubrovnik Izrada idejnog elektrotehničkog projekta
Izrada glavnog elektrotehničkog projekta
Izrada izvedbenog elektrotehničkog projekta
"Grand Hotel Park" Dubrovnik Vođenje elektroinstalaterskih radova
Hotel "Neptun" Dubrovnik Izrada idejnog elektrotehničkog projekta
Izrada glavnog elektrotehničkog projekta
Izrada izvedbenog elektrotehničkog projekta
Hotel "Neptun" Dubrovnik Vođenje elektroinstalaterskih radova
Hotel "Astarea" Mlini Vođenje elektroinstalaterskih radova
Hotel "Ruskamen" Omiš Vođenje elektroinstalaterskih radova
Hotel "Imperiala" Rab Vođenje elektroinstalaterskih radova