p

Tvrtka "TIM ING" d.o.o. nudi usluge projektiranja, nadzora i savjetovanja iz područja elektrotehnike i automatizacije u zgradarstvu i industriji, izrade svjetlotehničkih rješenja i kompjuterskih simulacija te izvođenja elektroinstalaterskih radova.

Osnovana je u Splitu početkom 2001. godine i specijalizirala se u području svjetlotehnike, gdje smo se dokazali na mnogim zahtjevnim projektima.

Posjedujemo veliko iskustvo u vođenju elektroinstalaterskih radova, kao i u projektiranju hotelskih objekata.

Zahvaljujući velikom iskustvu u svim fazama građenja, možemo na vrijeme prepoznati i ukloniti nepravilnosti i probleme koji se mogu pojaviti u razvoju projekta.

Projektanti u našoj tvrtki su članovi „Hrvatske komore inženjera elektrotehnike – HKIE“, Elektrotehničkog društva Zagreb i KNX udruženja (KNX partner) te posjeduju ovlaštenja za projektiranje, provođenje stručnog nadzora i ovlaštenje voditelja građenja elektrotehničke struke.

p

Projektnu dokumentaciju izrađujemo na nivou idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te projekta izvedenog stanja. Naša projektna rješenja usklađena su sa važećom zakonskom regulativom, domaćim (HRN) i međunarodnim (IEC) normama te pravilima struke.

Također nudimo uslugu posredovanja i zastupanja investitora prilikom ishođenja posebnih uvjeta gradnje od javnopravnih službi i dozvola za priključenje građevine na elektrotehničke komunalne infrastrukture.

Naš poslovni uspjeh zahvaljujemo stalnom usavršavanju i praćenju najsuvremenijih dostignuća na području elektroinstalacija, rasvjetne tehnike, kao i timskom radu sa investitorima, arhitektima, projektantima i izvodačima radova.

Konstantnim razvojem, poboljšavanjem kvalitete i usmjerenosti prema klijentu gradimo kvalitetan partnerski odnos s investitorima u području elektrotehničkog inženjeringa.

Naše reference svjedoci su iskustva i uspješnosti.

Sudjelujemo u svim fazama građenja.

Projektiranje

Nadzor

Izvođenje

Usluge

U mogućnosti smo vam ponuditi slijedeće usluge:

Izrada projekata:

Električne instalacije jake struje

Električne instalacije slabe struje

Električne instalacije vatrodojavnih sustava

Električne instalacije zaštite od prenapona i djelovanja munje

Pametne instalacije (Smart House) i sustave: KNX instalacije CybroTech instalacije LON instalacije

Solarnih elektrana za velike i male privatne i poslovne objekte

Upravljanja i regulacijom rasvjete DALI protokolom

Vanjskog i unutarnjeg osvjetljenja (3D kompjuterske instalacije i proračuni)

Osvjetljenje sportskih dvorana (3D kompjuterske instalacije i proračuni)

Protupanične rasvjete (3D kompjuterske instalacije i proračuni)

Osvjetljenje javnih površina (3D kompjuterske instalacije i proračuni)

Izrada elaborata:

Racionalizacije / uštede vezane sa zamjenom izvora svjetlosti, regulacije i upravljanja

Nadzor:

Projektantski nadzor nad elektroinstalacijama

Stručni nadzor nad elektroinstalacijama

Izvođenje:

Izvođenje elektroinstalaterskih radova jake i slabe struje

Consulting & zastupanje:

Posredovanje i zastupanje investitora prilikom ishođenja dozvole za priključenje građevine na elektrotehničke komunalne infrastrukture

Savjetovanje iz područja jake i slabe struje

Savjetovanje iz područja automatizacije u zgradarstvu i industriji

Savjetovanje iz područja "pametnih kuća"